Presentasjon

Hif/stein ble formelt stiftet den 1 mars 1991 ved en sammen slutning av Hammerfest Idrettsforening og idrettslaget Stein. Ifølge klubbens vedtakter skal stiftelsesdatoen regnes fra 20 oktober 1886 etter den første av tidligere sammenslutninger i byens idrettsmiljø

Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. Laget er medlem av sistenevnte gjennom Finnmark Idrettskrets. Laget er medlem av de særforbund som årsmøte bestemmer, og pr. i dag gjelder dette Norge Fotballforbund

Organisatorisk var laget til å begynne med organisert med et hovedstyre på toppen, og undergrupper for turn, volleyball, Fotball, Håndball, friidrett og ski. Årsmøte var (og er fortsatt) idrettslaget største organ. Hif/Stein ble på ekstraordinært årsmøte den 18 november 1996 omdannet fra fleridrettslag til såkalt allianselag. Dette innbar at hver enkelt undergruppe ble egne idrettslag under paraplyklubben Hif/Stein. Denne modellen skulle gjelde frem til 31 desember 1996. Fra og med 1 januar 1997 var de enkelte grupper som egne klubber å regne med navnet Hif/stein + idrettsgren. Fra samme dato ble håndballgruppa lagt inn under fotballgruppas styre, mens turngruppa ble lagt under friidrettsgruppa. Dette skulle gjelde som en midletidlig ordning, da gruppene når det måtte være naturlig ut fra inntresse og medlemstall skal kunne gå ut å danne egne klubber under alliansen.

Hovedstyret ble på årsmøte den 17 mars 1997 vedtatt oppløst. Samtlige grupper, unntatt fotball, gikk ut og dannet nye klubber med helt nytt navn. Handball ble lagt ned i år 2003.